IndexBibliotopia // Om projektet.

Biblioteksutopier // Temavecka på Telefonplans bibliotek 14/2 - 17/2 2012.

Valfrid Palmgren // På Konstfacks vårutställning 20/5 - 1/6 2011.

Bläcjk // Arkivets sublima objekt, en arkivbox-essä, inom ramen för projektet "Cirkulera!", 4/4 2012.

Axel Anderbergs obyggda bibliotek // 1912 års arkitektoniska tillkortakommande.